Giới thiệu công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau
Ngày cập nhật: 16:15:04 13/06/2016
Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau được thành lập căn cứ theo quyết định số: 24/QĐ-TCT của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam ngày 18/02/2011, nay là Công đoàn Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam.

Từ khi được thành lập đến nay, trải qua nhiều khó khăn do những ngày đầu Cảng hàng không Cà Mau mới đi vào hoạt động, con người và các trang thiết bị còn thiếu thốn nhiều, tất cả cán bộ công nhân viên phải cố gắng một người làm phần việc bằng hai, tình đoàn kết gắn bó trong tập thể được nâng cao.

Trải qua 04 năm hoạt động Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn và Hội nghị người lao động, trong đó:

- Kỳ Đại hội đầu tiên BCH Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau có 07 đồng chí:

01. Đồng chí Phạm Thanh Lâm - Chủ tịch

02. Đồng chí Phan Hữu Đức - Phó chủ tịch

03. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu - Ủy viên

04. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mỹ - Ủy viên

05. Đồng chí Trần Thị Hồng Mai - Ủy viên

06. Đồng chí Nguyễn Hải Bình - Ủy viên

07. Đồng chí Phan Doãn Tuấn - Ủy viên

- Đại hội giữa nhiệm kỳ năm 2015 Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau xin hướng dẫn của Ban thường vụ công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hướng dẫn BCH rút gọn xuống còn 05 đồng chí, do đồng chí Phạm Thanh Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau nên xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Phan Hữu Đức tự xét thấy bận rất nhiều việc chuyên môn nên không còn nhiều thời gian hoạt động cho công tác công đoàn nên xin thôi giữ chức Phó chủ tịch công đoàn và xin rút ra khỏi BCH công đoàn, và Đại hội giữa nhiệm kỳ năm 2015, BCH Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã bầu ra 05 đồng chí, gồm:

01. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu - Chủ tịch

02. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mỹ- Phó chủ tịch

03. Đồng chí Trần Thị Hồng Mai - Ủy viên

04. Đồng chí Nguyễn Hải Bình - Ủy viên

05. Đồng chí Phan Doãn Tuấn - Ủy viên

Bốn năm qua là khoảng thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, xong dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã vượt qua nhiều thử thách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau, tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn, trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai một cách kịp thời đến người lao động. Tạo điều kiện cho CNVC người lao động, đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhằm nâng cao trình độ chính trị, thường xuyên phát động, vận động các đoàn viên công đoàn tham gia cống hiến những ý tưởng sáng tạo, cải tiến các trang thiết bị ứng dụng trong phục vụ công việc chuyên môn, phục vụ hành khách.

Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của CNVC - NLĐ, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua đảm nhiệm phần việc xanh, sạch, đẹp của đơn vị, tạo dựng các phong trào đối với đoàn viên công đoàn nữ là: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Mọi đoàn viên công đoàn phấn đấu: “Giỏi một việc biết nhiều việc”. Công đoàn cùng với thủ trưởng đơn vị không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho CNVC – NLĐ, tổ chức đi thăm, viếng, trong các dịp công đoàn viên có đám cưới, đám ma, đau ốm, bị bệnh theo đúng quy định của công đoàn cấp trên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện gắn liền với các hoạt động tại địa phương. Được sự quan tâm của thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện duy trì phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho các công đoàn viên để các công đoàn viên ngày một hăng say hơn, tích cực hơn trong công việc.

Công đoàn đã tổ chức, vận động CNVC-NLĐ công đoàn viên trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công đoàn viên, tham gia công tác cải tiến lề lối làm việc, nhằm nâng cao chất lượng và  đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phát triển đoàn viên xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh.
Với những thành tích đã đạt được công đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị đề ra.

Kết quả khen thưởng của Công đoàn cơ sở Cảng HK Cà Mau các năm:

Năm 2011 được Công đoàn Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong năm 2011.

Năm 2012 được Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt Nam tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2012.

Năm 2013 được Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt Nam tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2013.

Năm 2014 được Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt Nam tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2014.

Thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cảng hàng không Cà Mau Đại hội giữa nhiệm kỳ 2015:

Nguyễn Xuân Hiếu

(Chủ tịch Công đoàn)

 

Nguyễn Hoàng Mỹ

(Phó Chủ tịch công đoàn)

 

Phan Doãn Tuấn

(Ủy viên)

 

Trần Thị Hồng Mai

(Ủy viên)

 

Nguyễn Hải Bình

( Ủy viên)

 

LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 156
Hôm qua: 420
Tuần này: 4524
Tuần trước: 6953
Tháng này: 9686
Tháng trước: 12311
Tất cả: 2789810